Rețeaua Națională LEADER cu sprijinul programului UE pentru ENPARD, a organizat întruniri de lucru regionale pentru a evalua necesitățile Grupurilor de Acțiune Locală din Moldova

În contextul promovării abordării LEADER în Republica Moldova, Rețeaua Națională LEADER, înființată recent, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cu sprijinul Proiectului UE  de “Asistență Tehnică pentru Programul ENPARD“, a organizat în luna ianuarie o serie de ateliere regionale cu Grupurile de Acţiune Locală, având drept scop împărtășirea experienței și evaluarea nevoilor acestora.

Întrunirile au avut loc la Bălți pe 16 ianuarie,  la Cahul pe 17 ianuarie și la Comrat pe 21 ianuarie. În total, mai mult de 80 persoane au participat la aceste evenimente, reprezentând 20 de Grupuri de Acțiune Locală. Scopul principal al întrunirilor a constat în schimbul de experiență între GAL-uri din diferite regiuni și identificarea nevoilor și așteptărilor cu privire la Rețeaua Națională LEADER.

GAL-urile au efectuat o auto-evaluare privind dezvoltarea instituțională, inclusiv funcționarea lor: managementul GAL-ului, strategia de dezvoltare locală, structura organizațională, precum și aspecte ce țin de vizibilitate și PR. Pe baza rezultatelor auto-evaluării Rețeaua Națională LEADER va întocmi un raport de evaluare și  va elabora planul de acțiuni pentru 2019, care va fi prezentat și aprobat de către Consiliul de Administrare a rețelei, acțiune preconizată până la finele acestei luni.

„Abordarea LEADER reprezintă o mare șansă pentru dezvoltarea rurală în Moldova. Am văzut cât de eficient poate fi acest instrument pe parcursul anului 2018, când acesta a fost pilotat. De aceea, dorim ca Rețeaua Națională LEADER să sprijine GAL-urile din Moldova în dezvoltarea lor instituțională și să le ofere toată asistența necesară pentru a le face viabile în vederea creșterii economice în regiunile lor“, a menționat Marina Albu, Președinte al Rețelei LEADER.

În cadrul atelierelor  de lucru, expertul în dezvoltare rurală al proiectului UE de asistență tehnică pentru  ENPARD (Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală), a prezentat, de asemenea, cele trei măsuri noi de dezvoltare rurală aprobate în noiembrie 2018 de către Parlamentul RM. Măsurile vizează îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, inclusiv: (i) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii publice rurale, (ii) renovarea și dezvoltarea satelor și (iii) diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.

LEADER (un acronim din limba franceză care înseamnă Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale) este un mecanism al UE pentru a sprijini intervențiile de dezvoltare rurală pe plan local implementate prin parteneriate incluzive care recunosc resursele și potențialul local. Aceste parteneriate sunt așa-numitele Grupuri  de Acțiune Locală (GAL-uri), formate din parteneri reprezentanți locali ai sectorului public, civic și mediul de afaceri. În prezent, în Moldova există cca. 30 GAL-uri/ inițiative LEADER. În 2016-2018 Uniunea Europeană a sprijinit crearea a 8 GAL-uri pilot în Găgăuzia și Taraclia în cadrul Programului UE-SARD. Rețeaua Națională LEADER a fost înființată de GAL-urile din Moldova și organizațiile care promovează abordarea LEADER în Moldova în decembrie 2018.

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploșniță – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

2019-01-23T14:59:25+00:00 ianuarie 21st, 2019|

Leave A Comment