Personalul MADRM a participat la un curs de formare la nivel înalt

Proiectul ”Asistență Tehnică pentru Programul ENPARD” a organizat o sesiune de formare, cu genericul ”Managementul Ciclului Programelor și Proiectelor (MCPP)” în perioada 24 – 25 ianuarie, în incinta hotelului Jolly Alon pentru personalul Direcțiilor selectate din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Acest curs de instruire privind managementul ciclului proiectelor/programelor se axează pe elaborarea unor procese de politici publice mai eficiente și mai transparente. El include: analizarea problemelor, elaborarea răspunsurilor în legătură cu politici, precum și comunicarea cu părțile interesate. Managementul ciclului proiectelor/programelor asigură faptul că programele care rezultă din politici sunt eficiente și durabile, precum și că monitorizarea și evaluarea impactului lor facilitează în viitor procesul de luare a deciziilor bazate pe fapte.

Managementul ciclului proiectelor/programelor include concepte, procese și instrumente, care gestionează proiectarea, implementarea și monitorizarea proiectelor. Procesul dat poate genera rezultate și transformări considerabile, prin realizarea obiectivelor proiectelor. Aceste rezultate se conturează atunci când propunerile și politicile se traduc în realități care îmbunătățesc bunăstarea societății, răspund necesităților naționale și ating rezultate la timp, făcând, în același timp, uz eficient de resursele și capacitățile disponibile.

Cursul de formare a fost livrat de Dna. Liliana Lucaciu din România.

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploșniță – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

2019-01-28T13:44:03+00:00 ianuarie 25th, 2019|

Leave A Comment