Despre proiect 2019-01-16T12:16:56+00:00

Succint despre Proiect

Denumirea oficială a Proiectului:

„Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială – Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” / EuropeAid/137050/DH/SER/MD

Durata proiectului:

30 luni (Noiembrie 2016 – Mai 2019)

Scopul proiectului:

Sprijinirea MADRM și a structurilor sale subordonate și a ANSA în realizarea obiectivelor generale ale Programului de Sprijin Bugetar ENPARD

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a bugetului pentru implementarea Proiectului AT ENPARD în Republica Moldova pentru perioada 2016-2018 constituie 2,65 milioane euro

Agenția de implementare a Proiectului:

Proiectul este implementat de către compania italiană „Agrotec Spa”