Obiective 2019-01-16T12:19:57+00:00

Obiectivele și rezultatele proiectului

Obiectivul principal al Proiectului de asistență tehnică (AT) constă în sprijinirea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în procesul de implementare a Contractului de Reformă Sectorială prin Sprijin Bugetar (CRS SB). 

Obiective:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt îmbunătățirea capacității MADRM pentru realizarea obiectivelor politicii pentru dezvoltarea agriculturii şi mediului rural, oferirea unei game largi de servicii de AT pentru formarea capacităților și consolidarea instituțională cu scopul de a promova politicile și reformele pentru dezvoltarea agriculturii şi mediului rural și îmbunătățirea guvernării pentru dezvoltarea agriculturii şi mediului rural.

Rezultate:

Rezultatele principale ale proiectului sunt îmbunătățirea elaborării și implementării politicilor de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, îmbunătățirea prestării serviciilor în ceea ce ține de competitivitatea sectorului agroalimentar prin restructurarea și modernizarea acestuia, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale, îmbunătățirea condițiilor de trai și muncă în zonele rurale și creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a surselor de venit pentru zonele rurale. Rezultatul final al proiectului corespunde perfect obiectivelor generale și specifice ale SNDAR.