Programul ENPARD 2019-01-14T10:46:47+00:00

Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Prin intermediul programului ENPARD, Uniunea Europeană acordă sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural în Republica Moldova.

Programul ENPARD a fost lansat în Republica Moldova în anul 2016. Principalul obiectiv al programului este acordarea sprijinului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR). Programul acordă asistență guvernului și ONG-urilor care activează direct cu comunitățile în teren. Activitatea programului ENPARD corespunde în totalitate obiectivelor SNDAR.

Prin intermediul programului ENPARD Uniunea Europeană își propune să atingă trei scopuri:

  • Consolidarea capacităților și sprijinirea instituțiilor guvernamentale în procesul de reformare a sectorului de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
  • Majorarea ratei de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației rurale prin consolidarea competențelor de cooperare ale agricultorilor și prin îmbunătățirea accesului la resurse;
  • Promovarea oportunităților socio-economice diversificate în zonele rurale, în special pentru femei și tineri, ținând cont de mediul înconjurător și patrimoniul cultural.

Bugetul total pentru implementarea programului ENPARD în Republica Moldova pentru perioada anilor 2016-2018 este de 64 milioane euro.