Programul ENPARD și SNDAR 2019-01-16T12:50:33+00:00

Programul ENPARD și Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR)

Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală este principalul document de politică care reglementează reformele în sectorul agricol și agroalimentar din țară.

UE este un donator cheie în acest sector, iar principalul instrument de susținere al dezvoltării agricole și rurale în Republica Moldova este Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD).

Cele trei obiective principale ale SNDAR sunt:

  1. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin modernizare și integrare a pieței;
  2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;
  3. Îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele rurale.

În conformitate cu Acordul de asociere UE-RM, SNDAR formulează calea de promovare a dezvoltării agriculturii și mediului rural, în special prin armonizarea treptată a cadrului legal și de reglementare cu sistemele UE, inclusiv prin schimbul de cunoștințe și cele mai bune practici din politicile de dezvoltare rurală în scopul promovării bunăstării economice pentru comunitățile rurale și consolidarea capacităților administrative la nivel central și local pentru planificarea, evaluarea, implementarea și realizarea politicilor în conformitate cu regulamentele și cele mai bune practici ale UE.

Sectorul dezvoltării agriculturii și mediului rural este unul dintre cele trei sectoare prioritare de susținere ale UE în Republica Moldova (-> Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)).