Sprijin Bugetar prin Programul ENPARD 2019-01-16T12:55:33+00:00

Sprijin bugetar prin programul ENPARD

Sprijinul bugetar este principala formă de asistență acordată de către Uniunea Europeană (UE) regiunii Parteneriatului estic (PA) (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) și reprezintă un instrument-cheie al programului ENPARD pentru Republica Moldova.

Sprijin bugetar înseamnă că bugetul de stat al Republicii Moldova primește plăți din partea UE cu condiția îndeplinirii unor cerințe specifice și atingerii unor indicatori de progres în performanță în domeniul dezvoltării agriculturii și mediului rural.

Contractul de Reformă Sectorială prin Sprijin Bugetar (CRS SB) între UE și Republica Moldova reglementează detaliat condițiile, indicatorii și procedurile de alocare a fondurilor către Republica Moldova.

Plățile de sprijin bugetar completează în totalitate Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), care este fondul principal de subvenționare și susținere a producătorilor agricoli.

Fondurile de sprijin bugetar ale programului ENPARD, în valoare totală de 53 milioane euro, vor fi alocate în 3 tranșe anuale în felul următor:

  • în anul 2016 – 17 milioane euro;
  • în anul 2017 – până la 17 milioane euro;
  • în anul 2018 – până la 19 milioane euro.

Rezultatele așteptate ale sprijinului bugetar sunt următoarele:

  • Consolidarea capacităților organelor de implementare ale politicii de dezvoltare a agriculturii și mediului rural prin îmbunătățirea cadrului legal și de reglementare și alte măsuri;
  • Îmbunătățirea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurarea și modernizarea acestuia;
  • Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale;
  • Îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă în zonele rurale prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a surselor de venit pentru zonele rurale.

Toate măsurile și rezultatele așteptate ale programului ENPARD sunt absolut conforme cu Strategia Naţională de Dezvoltare Agricolă şi Rurală (SNDAR) și complementare acesteia.