Proiectul AGROinform 2019-01-16T13:38:26+00:00

Facilitarea implicării active a actorilor societății civile în dialogul privind politica agro-rurală

Acest proiect este realizat de către Federația Națională a Producătorilor Agricoli din Moldova AGROinform. Obiectivul principal al proiectului este de a spori rolul societății civile în îmbunătățirea politicilor agro-rurale. Proiectul își propune, în special, să creeze parteneriate durabile între organizațiile societății civile naționale și regionale (OSC-uri), să sporească numărul și să îmbunătățească calitatea participării organizațiilor în procesul de monitorizare și implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR). Un alt obiectiv important este încurajarea femeilor întreprinzătoare din zonele rurale și a organizațiilor unde activează femei în sectorul agricol să joace un rol mai activ în dialogul politicii agro-rurale.

Valoarea totală a bugetului proiectului în Republica Moldova pentru perioada 2017-2019 constituire 0,36 milioane euro.

Persoane de contact pentru informații suplimentare:

Iurie Hurmuzachi – 069-104 382 / ihurmuzachi@agroinform.md
Aurelia Bondari – 068-882 201 / abondari@agroinform.md