Știri 2018-04-26T07:13:52+00:00

Știri

A avut loc conferinţa „Grupurilor de Lucru Tematice” din cadrul „Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din Moldova”

aprilie 23rd, 2019|

Conferința „Grupurilor de lucru tematice (GLT)” care au fost înființate și activează în cadrul  „Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR) din Moldova”, a avut loc pe 23 aprilie 2019 în incinta Summit Event and Conference Centre din Chişinău.

Cele trei grupuri de lucru tematice pe următoarele teme specifice au fost lansate pe 2 noiembrie 2018 în cadrul Comitetului de Administrare al RNDR:

GLT1. Agricultură și Mediu, cu tematica în acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;

GLT2. Procesarea alimentelor, cu tematica în acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică”;

GLT3. Dezvoltare rurală, cu tematica în acest an: „Turism rural – provocări și perspective”.

Cele trei ședințe ale GLT, desfășurate sub formă de ateliere de lucru structurate, au avut loc în decembrie 2018, ianuarie 2019 și, respectiv, februarie 2019. În cadrul acestor ședințe lunare participanții au discutat aspectele critice și problemele principale în domeniile specifice; au prezentat rezultatele analizei situației actuale în sectoarele respective, au împărtășit ideile și opiniile cu privire la problemele și obstacolele existente și au făcut recomandări pentru raportul final. Fiecare grup de lucru tematic a fost moderat de un expert recrutat de către Proiectul de asistență tehnică pentru ENPARD.

Obiectivul principal al Conferinței  a fost de a prezenta factorilor de decizie, implementatorilor și publicului larg concluziile grupurilor de lucru tematice asupra celor trei teme specifice.

Rețeaua Națională Rurală a fost creată în rezultatul colaborării dintre proiectele: „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” și „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte finanțate de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploşniţă – plosnita@agrotec-spa.net,+373 69178484).

A avut loc Conferința LEADER UE – Moldova cu genericul „Creăm prosperitatea rurală pentru oameni!”

aprilie 4th, 2019|

În perioada 2-4 Aprilie 2019, la Chișinău, s-a desfășurat prima Conferință Internațională în Republica Moldova menită să promoveze și să celebreze rezultatele obținute în urma implementării abordării LEADER* în țara noastră, ce are drept scop dezvoltarea și revitalizarea zonelor rurale.

Conferința a reunit reprezentanți ai diferitor instituții și organizații interesate în împărtășirea experienței LEADER din Moldova și din UE, precum: Comisia Europeană, autoritățile centrale din Moldova, rețelele europene LEADER, reprezentanții Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din Moldova și din Europa.

Evenimentul a cuprins discuții în grup și ateliere de lucru, prezentarea studiului de evaluare privind eficiența implementării proiectelor-pilot de dezvoltare locală prin abordarea LEADER, precum și semnarea mai multor acorduri de cooperare importante. Între acestea, pot fi menționate acordurile de finanțare între 18 GAL-uri moldovenești și Solidarity Fund PL în Moldova pentru implementarea proiectelor conform abordării LEADER în anul 2019 și celebrarea momentului creării a 8 GAL-uri noi; un acord de parteneriat între GAL-urile din UE și trei GAL-uri din Republica Moldova pentru implementarea proiectului transfrontalier „Say cheese! Balkan cheese” și un acord de parteneriat între Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Federația GAL-urilor din România. De asemenea, a fost înaintată solicitarea de aderare a Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova la ELARD (Asociația LEADER Europeană pentru Dezvoltare Rurală). Iar punctul culminant al evenimentului a fost aprobarea declarației comune a  GAL-urilor din Republica Moldova privind consolidarea și implementarea abordării LEADER în Republica Moldova.

În cadrul conferinței a fost organizat și un târg în aer liber la care s-au prezentat și vândut produse locale ale membrilor GAL. Este vorba despre mici afaceri locale sau de familie, care au fost inițiate sau dezvoltate grație sprijinului financiar european. Astfel, vizitatorii târgului au putut să cumpere miere de albini, obiecte de artizanat sau fructe uscate, produse în cadrul diverselor GAL-uri, dar și să afle cum devine realitate visul de a deschide o crescătorie de iepuri, un club de caiac canoe sau o sală de sport într-un sat unde nimeni nu auzise de fitness. Conferința a fost un adevărat eveniment multicultural, prin faptul că au fost prezentate caracteristicile distinctive ale GAL-urilor din toată țara.

În ultima zi a evenimentului au fost organizate vizite în teren la GAL-urile din Moldova pentru ca participanții din alte țări să descopere frumusețea zonelor rurale, precum și să afle despre rezultatele activităților LEADER în Republica Moldova (istorii de succes a proiectelor-pilot LEADER).

Persoană de contact: Cristina Gonța, gonta@agrotec-spa.net.

*LEADER (din limba franceză acronimul înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale) este o metodă a UE pentru a sprijini intervențiile de dezvoltare rurală pe plan local, conduse prin parteneriate incluzive care recunosc resursele și potențialul local. Aceste parteneriate sunt organizate sub forma așa-numitelor Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), formate din reprezentanți locali ai sectorului public, civic și cel de afaceri. În prezent, în Moldova există peste 30 GAL-uri/inițiative LEADER. În 2016-2018 Uniunea Europeană a sprijinit crearea a 8 GAL-uri pilot în Găgăuzia și Taraclia în cadrul Programului UE-SARD. Rețeaua Națională LEADER a fost înființată în decembrie 2018 de către GAL-urile din Moldova și organizațiile care promovează abordarea LEADER în Moldova.

A avut loc conferința ”Conservarea resurselor genetice vegetale și animale”

martie 21st, 2019|

Pe data de 21.03.2019, s-a desfășurat conferința ”Conservarea resurselor genetice vegetale și animale”, eveniment organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (MADRM), împreună cu Reprezentanța FAO Moldova și Proiectul European de Asistență Tehnică pentru Programul ENPARD Moldova.

La discuții au participat reprezentanți ai instituțiilor de cercetare și educație din Republica Moldova, România, Bulgaria și Ungaria, precum și experți FAO. Vorbitorii au prezentat proiecte de conservare a resurselor genetice  implementate cu succes în UE, și au făcut recomandări care vor contribui la finalizarea Strategiilor de Conservare a Resurselor Genetice Vegetale și Animale, elaborate de MADRM.

Conservarea resurselor genetice în agricultură reprezintă o modalitate de asigurare cu resurse necesare pentru a face față provocărilor cauzate de boli, dăunători și a schimbărilor de mediu noi și cele în evoluție. Cercetătorii folosesc caracterele specifice ale animalelor, culturilor și speciilor sălbatice în diverse scopuri, cum ar fi toleranța la salinitate, rezistența la boli și adaptabilitatea la schimbările climatice. Conservarea resurselor genetice, de asemenea, le oferă producătorilor diversitatea necesară pentru a se adapta piețelor în schimbare. Această moștenire unică a organismelor vii, plante și animale, este parte a biodiversității și a ecosistemelor și trebuie păstrată și promovată în interiorul și în afara habitatelor lor naturale. Este demn de remarcat faptul că:

 • Numărul de culturi alimentare și animale de fermă și diversitatea lor genetică s-au redus considerabil;
 • Alimentele de origine vegetală și animală provin din foarte puține specii;
 • Securitatea alimentară devine din ce în ce mai vulnerabilă din cauza nivelurilor ridicate de eroziune genetică cauzate de abandonarea diverselor soiuri vegetale tradiționale și a raselor de animale;
 • Resursele genetice pot fi conservate prin conservare in situ, adică în ecosistemele lor și în habitatele naturale sau în conservarea ex situ, adică în afara habitatelor lor naturale prin conservarea probelor în bănci de gene, colecții etc.

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Sorin Tolea, tolea@agrotec-spa.net).

A avut loc cea de-a treia ședință lunară a „Grupurilor de Lucru Tematice din cadrul Rețelei Naționale Rurale din Moldova”

februarie 28th, 2019|

A treia ședință lunară a celor trei Grupuri de Lucru Tematice (GLT), care au fost înființate și activează în cadrul  Rețelei Naționale Rurale (RNR) din Moldova, a avut loc joi, 28 februarie 2019 în incinta Summit Convention Centre din Chișinău.

Cele trei grupuri de lucru tematice pe următoarele teme specifice au fost lansate pe  2 noiembrie 2018 în cadrul ședinței Comitetului de Administrare al RNR:

 1. GLT1. Agricultură și Mediu, cu tematica în acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 2. GLT2. Procesarea alimentelor, cu tematica în acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică”;
 3. GLT3. Dezvoltare rurală, cu tematica în acest an: „Turism rural – provocări și perspective”.

Scopul ședinței a fost de a formula și aproba concluziile și recomandările finale pentru cele trei rapoarte finale privind subiectele examinate. Grupurile de lucru tematice urmează să organizeze în luna aprilie curent, la Chișinău, o conferință publică deschisă, la care vor prezenta concluziile și recomandările destinate oficialilor din cadrul ministerelor relevante, organelor guvernamentale și organizațiilor publice competente și vor cere ca opiniile lor să fie auzite.

Rețeaua Națională Rurală a fost creată în rezultatul colaborării dintre proiectele: „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” și „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte finanțate de către Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova.

Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploșniță – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

 

Rețeaua Națională LEADER cu sprijinul ENPARD a organizat un atelier de lucru cu tematica „Valorificarea și Promovarea Turismului pe teritoriul Grupurilor de Acțiune Locală“

februarie 14th, 2019|

“Rețeaua Națională LEADER, recent creată în Republica Moldova,  în colaborare cu „Agenția de Investiții din Moldova“, „Solidarity Fund PL“, cu sprijinul MADRM și a Proiectului finanțat de UE „Asistență Tehnică pentru ENPARD“, a organizat pe 14 februarie 2019, în incinta Agenției de Investiții din RM, un atelier de lucru cu tematica „Valorificarea și Promovarea Turismului pe teritoriul Grupurilor de Acțiune Locală“. La atelier au participat 45 de reprezentanți a peste 20 de GAL-uri din toată Republica Moldova, interesați de dezvoltarea turismului rural în teritoriile lor, ca parte a Strategiilor de Dezvoltare Locală, în cadrul abordării LEADER.

În cadrul sesiunii de dimineață, participanții au fost informați cu privire la cadrul legislativ, normele metodologice pentru elaborarea, aprobarea și înregistrarea traseelor turistice, precum și obiectivele și prioritățile Strategiei Naționale în domeniul Turismului. Această sesiune informativă a culminat cu o serie de prezentări a experților în domeniul turismului care și-au împărtășit cunoștințele, experiența și au oferit sfaturi utile.

Dna Rodica Verbeniuc, directorul executiv al Agenției de Investiții în Republica Moldova, a prezentat participanților planul de marketing pentru promovarea „turismului în Moldova“ și acțiunile întreprinse în această direcție.

Dna Marina Albu, Președintele Rețelei Naționale LEADER, a subliniat faptul că „acționând ca un instrument de dezvoltare locală, GAL-urile pot juca un rol crucial în promovarea turismului rural din țară. Ele pot suplini golurile existente, oferindu-le turiștilor un produs turistic complex la nivel local și posibilitatea de a descoperi facilități de recreare, activități de agrement, produse tradiționale locale, de a cunoaște patrimoniul natural și cultural al zonelor rurale și de a întâlni oameni din mediul rural autentic.

În sesiunea de după-amiază șase GAL-uri: Bugeac Kilim, Eco Bugeac, Lunca Prutului de Jos, Serpentina Nistrului,  Dolina Rodnikov și Eco Duz Ialpugel, au lucrat îndeaproape cu specialiștii în turism la proiectarea a patru trasee turistice în teritoriile lor, folosind tehnici specifice și instrumente de proiectare. Aceste trasee vor fi ulterior îmbunătățite, testate și prezentate în cadrul vizitelor în teritoriu, planificate pentru a doua zi a Conferinței Internaționale LEADER, preconizată pentru începutul lunii aprilie a acestui an.

Acest atelier de lucru mi-a oferit posibilitatea să descoper abordarea LEADER și să întâlnesc oameni devotați. Este impresionant cât de multe locuri necunoscute avem în Moldova, iar reprezentanții GAL-urilor pot ajuta organizația noastră, precum și ghizii din Moldova, să descoperim noi trasee turistice și să le prezentăm turiștilor“ a declarat Nina Belei, Președinte al Asociației Ghizilor, Lectorilor și Traducători din Republica Moldova.

 „Acesta a fost un exercițiu foarte util! Experții ne-au ajutat să înțelegem mai bine care sunt așteptările oamenilor ce doresc să viziteze localitatea noastră. De asemenea, cum trebuie să fim pregătiți și cum să le oferim servicii de bună calitate“ a declarat Valentina Carastan, președinte al GAL-ului Lunca Prutului de Jos.

Persoană de contact: Cristina Gonța, gonta@agrotec-spa.net, +373 79875435.

 

 

Personalul MADRM a participat la un curs de formare la nivel înalt

ianuarie 25th, 2019|

Proiectul ”Asistență Tehnică pentru Programul ENPARD” a organizat o sesiune de formare, cu genericul ”Managementul Ciclului Programelor și Proiectelor (MCPP)” în perioada 24 – 25 ianuarie, în incinta hotelului Jolly Alon pentru personalul Direcțiilor selectate din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Acest curs de instruire privind managementul ciclului proiectelor/programelor se axează pe elaborarea unor procese de politici publice mai eficiente și mai transparente. El include: analizarea problemelor, elaborarea răspunsurilor în legătură cu politici, precum și comunicarea cu părțile interesate. Managementul ciclului proiectelor/programelor asigură faptul că programele care rezultă din politici sunt eficiente și durabile, precum și că monitorizarea și evaluarea impactului lor facilitează în viitor procesul de luare a deciziilor bazate pe fapte.

Managementul ciclului proiectelor/programelor include concepte, procese și instrumente, care gestionează proiectarea, implementarea și monitorizarea proiectelor. Procesul dat poate genera rezultate și transformări considerabile, prin realizarea obiectivelor proiectelor. Aceste rezultate se conturează atunci când propunerile și politicile se traduc în realități care îmbunătățesc bunăstarea societății, răspund necesităților naționale și ating rezultate la timp, făcând, în același timp, uz eficient de resursele și capacitățile disponibile.

Cursul de formare a fost livrat de Dna. Liliana Lucaciu din România.

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploșniță – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

A avut loc cea de-a doua ședință lunară a „Grupurilor de Lucru Tematice din cadrul Rețelei Naționale Rurale din Moldova”

ianuarie 24th, 2019|

A doua ședință lunară a celor 3 Grupuri de Lucru Tematice (GLT), care au fost înființate și activează în cadrul  Rețelei Naționale Rurale (RNR) din Moldova, a avut loc joi, 24 ianuarie 2019 în incinta Summit Convention Centre din Chișinău.

Cele 3 grupuri de lucru tematice pe următoarele teme specifice au fost lansate la 2 noiembrie 2018 în cadrul ședinței Comitetului de Administrare al RNR:

 1. GLT1. Agricultură și Mediu, cu tematica în acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 2. GLT2. Procesarea alimentelor, cu tematica în acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică”;
 3. GLT3. Dezvoltare rurală, cu tematica în acest an: „Turism rural – provocări și perspective”.

În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile, care au împiedicat deplasarea unor participanți din regiune la Chișinău, ședințele s-au dovedit a fi fructuoase. În cadrul celei de-a doua ședințe, realizată sub forma unui atelier de lucru, participanții/membrii au trecut în revistă progresele înregistrate până în prezent în domeniul politicilor pe cele trei subiecte specifice. De asemenea, au discutat situația actuală din sectoare, au evaluat cadrul normativ care reglementează sectoarele date și au menționat problemele și obstacolele ce împiedică dezvoltarea acestora. În cele din urmă, participanții au convenit să se întâlnească din nou luna viitoare, la 28 februarie, pentru a examina și comenta asupra proiectului de raport final.

Cele trei GLT urmează să organizeze în luna martie curent, la Chișinău, o conferință publică, la care vor fi prezentate concluziile și recomandările destinate oficialilor din cadrul ministerelor relevante, organelor guvernamentale și organizațiilor publice competente.

Rețeaua Națională Rurală a fost creată în rezultatul colaborării dintre proiectele: a) „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) și b) „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte finanțate de către Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova.

Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploșniță – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

MADRM, cu suportul TA ENPARD, a inițiat și derulat consultarea privind proiectul „Programului Național de dezvoltare a sectorului lapte în Republica Moldova, 2019-2025”

ianuarie 22nd, 2019|

MADRM, cu suportul TA ENPARD, a inițiat și derulat, în data de 22.01.2019, consultarea privind  proiectul „Programului Național de dezvoltare a sectorului lapte în Republica Moldova, 2019-2025”.

Secretarul de Stat, responsabil de domeniul produselor de origine animală, Dl. Veaceslav Cernat, împreună cu Dna. Tatiana Nistorică, șef direcție MADRM, au  organizat o ședință de lucru, cu participarea societății civile, a mediului de afaceri, științific  și a asociațiilor de profil, pentru a discuta despre proiectul „Programului Național de dezvoltare a sectorului lapte în Republica Moldova, 2019-2025”.

În cadrul discuțiilor, Dl. Veaceslav Cernat a vorbit despre importanța socială și economică a sectorului de lapte, în primul rând, și de faptul că acest sector reprezintă o sursă de produse alimentare cu valoare biologică superioară. În acest context devine prioritară stimularea investițiilor pentru crearea fermelor de bovine, ceea ce va permite utilizarea tehnologiilor moderne de întreținere, nutriție și exploatare a animalelor și, prin urmare, sporirea semnificativă a productivității acestora și obținerea unui produs competitiv atât pe piața internă cât și pe piețele de export.

Cei prezenți au fost de acord că noul document de politici, prezentat de Dna. Tatiana Nistorică, reflectă o analiza detaliată a situației în sectoarele de producere și procesare a laptelui, cât și tendințele actuale înregistrate în ultimii ani. Obiectivele și acțiunile, propuse consultării,  vor asigura o dezvoltare sustenabilă și durabilă a sectorului lapte în Republica Moldova, creând premisele exportului, inclusiv pe piața Uniunii Europene.

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Plosnita – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

Rețeaua Națională LEADER cu sprijinul programului UE pentru ENPARD, a organizat întruniri de lucru regionale pentru a evalua necesitățile Grupurilor de Acțiune Locală din Moldova

ianuarie 21st, 2019|

În contextul promovării abordării LEADER în Republica Moldova, Rețeaua Națională LEADER, înființată recent, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cu sprijinul Proiectului UE  de “Asistență Tehnică pentru Programul ENPARD“, a organizat în luna ianuarie o serie de ateliere regionale cu Grupurile de Acţiune Locală, având drept scop împărtășirea experienței și evaluarea nevoilor acestora.

Întrunirile au avut loc la Bălți pe 16 ianuarie,  la Cahul pe 17 ianuarie și la Comrat pe 21 ianuarie. În total, mai mult de 80 persoane au participat la aceste evenimente, reprezentând 20 de Grupuri de Acțiune Locală. Scopul principal al întrunirilor a constat în schimbul de experiență între GAL-uri din diferite regiuni și identificarea nevoilor și așteptărilor cu privire la Rețeaua Națională LEADER.

GAL-urile au efectuat o auto-evaluare privind dezvoltarea instituțională, inclusiv funcționarea lor: managementul GAL-ului, strategia de dezvoltare locală, structura organizațională, precum și aspecte ce țin de vizibilitate și PR. Pe baza rezultatelor auto-evaluării Rețeaua Națională LEADER va întocmi un raport de evaluare și  va elabora planul de acțiuni pentru 2019, care va fi prezentat și aprobat de către Consiliul de Administrare a rețelei, acțiune preconizată până la finele acestei luni.

„Abordarea LEADER reprezintă o mare șansă pentru dezvoltarea rurală în Moldova. Am văzut cât de eficient poate fi acest instrument pe parcursul anului 2018, când acesta a fost pilotat. De aceea, dorim ca Rețeaua Națională LEADER să sprijine GAL-urile din Moldova în dezvoltarea lor instituțională și să le ofere toată asistența necesară pentru a le face viabile în vederea creșterii economice în regiunile lor“, a menționat Marina Albu, Președinte al Rețelei LEADER.

În cadrul atelierelor  de lucru, expertul în dezvoltare rurală al proiectului UE de asistență tehnică pentru  ENPARD (Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală), a prezentat, de asemenea, cele trei măsuri noi de dezvoltare rurală aprobate în noiembrie 2018 de către Parlamentul RM. Măsurile vizează îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, inclusiv: (i) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii publice rurale, (ii) renovarea și dezvoltarea satelor și (iii) diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.

LEADER (un acronim din limba franceză care înseamnă Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale) este un mecanism al UE pentru a sprijini intervențiile de dezvoltare rurală pe plan local implementate prin parteneriate incluzive care recunosc resursele și potențialul local. Aceste parteneriate sunt așa-numitele Grupuri  de Acțiune Locală (GAL-uri), formate din parteneri reprezentanți locali ai sectorului public, civic și mediul de afaceri. În prezent, în Moldova există cca. 30 GAL-uri/ inițiative LEADER. În 2016-2018 Uniunea Europeană a sprijinit crearea a 8 GAL-uri pilot în Găgăuzia și Taraclia în cadrul Programului UE-SARD. Rețeaua Națională LEADER a fost înființată de GAL-urile din Moldova și organizațiile care promovează abordarea LEADER în Moldova în decembrie 2018.

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploșniță – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

Membrii Consiliului de Conducere a Cooperativelor Agricole își îmbunătățesc abilitățile de management

decembrie 7th, 2018|

Cooperativele au devenit o necesitate economică socială, oferind agricultorilor la scară mică o alternativă viabilă pentru a deveni competitivi cu agenții economici la scară largă și a spori abilitățile de negociere în raport cu furnizorii de materiale și piețe agricole.

În acest context, Federația Națională a Fermierilor din Moldova (FNFM), în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și cu suportul financiar din partea proiectului „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)“ a organizat un seminar de instruire pentru membrii consiliilor a cinci cooperative.

Seminarul de instruire s-a desfășurat în perioada 6-7 decembrie 2018 la Chișinău, având drept scop consolidarea abilităților de management a personalului din cinci cooperative de întreprinzător, create cu sprijinul FNFM.

Seminarul de instruire a fost moderat de un expert în aspecte juridice privind activitatea cooperativelor și un expert în planificarea afacerii și a cuprins o serie de subiecte, inclusiv cadrul juridic local, principiile de organizare, regulamentele interne și drepturile și obligațiile membrilor cooperativelor de întreprinzător.

Participații din afara orașului Chișinău au fost cazati la hotelul Institutului Muncii, fapt care a contribuit, de asemenea, la schimb de opinii și idei între membrii consiliului.

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploșniță – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

A avut loc prima ședință lunară a grupurilor de lucru tematice din cadrul Rețelei Naționale Rurale din Moldova

decembrie 6th, 2018|

Prima ședință lunară a celor trei Grupuri de Lucru Tematice (GLT), care au fost înființate și activează în cadrul Rețelei Naționale Rurale (RNR) din Moldova, a avut loc joi, 6 decembrie la Hotelul Jazz din Chișinău.

Cele 3 GLT au fost lansate în cadrul ședinței Comitetului de Conducere a RNR, desfășurate la 2 noiembrie pe următoarele teme specifice:

 1. GLT 1: Agricultură și Mediu, cu tematica pentru acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 2. GLT 2: Procesarea produselor alimentare, cu tematica pentru acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică”;
 3. GLT 3: Dezvoltarea rurală cu tematica pentru acest an: „Turism rural – provocări și perspective”.

În cadrul acestei prime ședințe lunare, desfășurate sub forma unui atelier de lucru, participanții/membrii au aprobat mandatul pentru fiecare grup prin analizarea temelor, identificarea aspectelor și problemelor critice, discuții și schimb de experiență și au stabilit metoda de lucru. Grupul de lucru tematic este condus și moderat de către un expert recrutat de către Proiectul de asistență tehnică pentru ENPARD. De asemenea, moderatorul este responsabil pentru elaborarea raportului final care va avea forma unui document de politică și va include sugestii și recomandări pentru instituțiile guvernamentale și publice în cele 3 domenii-cheie în vederea dezvoltării agriculturii și mediului rural din Moldova. Toate cele trei rapoarte ale GLT vor fi prezentate publicului într-o conferință specială preconizată pentru luna martie 2019.

Crearea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală este o acțiune de colaborare între cele două proiecte: „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” și „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale” și finanțat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Ploșniță – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).

 

ATELIER DE LUCRU “Înființarea grupurilor de lucru tematice ale Rețelei Naționale Rurale din Moldova”

noiembrie 9th, 2018|

Vineri, 9 noiembrie 2018, Programul „Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” în colaborare cu Rețeaua Națională Rurală (RNR) a organizat un atelier de lucru privind „Înființarea grupurilor de lucru tematice (GLT) ale Rețelei Naționale Rurale (RNR) din Moldova” la Hotelul Jazz din Chișinău.

Atelierul de lucru a fost organizat cu scopul lansării următoarelor trei grupuri de lucru tematice permanente (GLT) ale RNR:

 1. GLT1. Agricultură și Mediu, cu tema specifică pentru acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 2. GLT2. Procesarea alimentelor, cu tema specifică pentru acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică”;
 3. GLT3. Dezvoltarea rurală, cu tema specifică pentru acest an: „Turism rural – provocări și perspective pentru noi oportunități de angajare în zonele rurale”.

În cadrul fiecărui atelier de lucru, participanții au aprobat mandatul pentru fiecare grup tematic, analizând subiectele, identificând aspectele critice și problemele principale legate de acestea, discutând și făcând schimb de experiență și, în final, au elaborat Planuri de Acțiuni pentru următoarele trei luni. Pentru a sprijini GLT, proiectul AT pentru ENPARD va recruta trei experți care vor ghida activitatea grupurilor și vor fi responsabili de elaborarea rapoartelor finale. Toate cele 3 rapoarte vor fi prezentate în cadrul unei conferințe speciale planificate pentru luna martie 2019.

Noua Rețea Națională Rurală (creată la 29 iunie 2018) reunește organizațiile și administrațiile publice implicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sub o „umbrelă instituțională”. Aceasta vizează facilitarea și consolidarea participării la dialogul politic în contextul agro-rural național, creșterea participării societății civile la implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Agricolă și Rurală și consolidarea competențelor membrilor rețelei de a influența și monitoriza politicile publice prin promovarea unor politici echitabile pentru o agricultură competitivă și inovatoare.

Crearea Rețelei Naționale Rurale este o acțiune de colaborare între proiectele: a) „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) și b) Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte fiind finanțate de Delegația Uniunii Europene în Moldova. Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Cea de-a doua reuniune a Comitetului de Coordonare a Rețelei Naționale Rurale din Moldova

noiembrie 2nd, 2018|

Cea de-a doua reuniune a Comitetului de Coordonare a Rețelei Naționale Rurale din Republica Moldova a avut loc vineri, 2 noiembrie. Membrii au revizuit planul de acțiune al rețelei și au luat decizia de a înființa 3 grupuri de lucru tematice cu privire la aspecte specifice legate de dezvoltarea agriculturii și dezvoltării rurale.

Noua Rețea Națională Rurală din Moldova (creată la 29 iunie 2018) și-a început deja activitățile. În cadrul Adunării de Constituire desfășurată în luna iunie anul trecut, 103 membri din întreaga țară au semnat un Memorandum de Înțelegere al Rețelei, prin care și-au exprimat angajamentul de a colabora în vederea îmbunătățirii calității politicilor de dezvoltare agro-rurală și implementării acestora prin implicarea părților interesate în formularea și punerea în aplicare a acestor politici.

În acest sens, Rețeaua Națională Rurală reunește organizațiile și administrațiile implicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sub o „umbrelă instituțională” care vizează facilitarea și consolidarea participării la dialogul politic în contextul agro-rural național. Rețeaua se axează pe mai multe activități, și anume: creșterea participării societății civile la implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Agricolă și Rurală; asigurarea comunicării între părțile interesate; consolidarea competențelor membrilor rețelei de a influența și monitoriza politicile publice; promovarea unor politici echitabile pentru o agricultură competitivă și inovatoare; promovarea abordării LEADER în dezvoltarea comunităților rurale.

În timp ce la prima reuniune au fost aleși membrii Comitetului de Coordonare, în cadrul celei de-a doua reuniuni, care a avut loc vineri, 2 noiembrie și a fost găzduită de Asociația FARM, a fost discutat Planul de acțiune preliminar al rețelei rurale. În special, dna Aurelia Bondari, președintă a Rețelei Naționale Rurale și dl. Panagiotis Patras, expert în dezvoltarea rurală din cadrul proiectului de asistență tehnică pentru ENPARD, a prezentat membrilor un proiect de plan de acțiune cu activitățile rețelei pentru primii doi ani de activitate.

În cadrul acestui Plan de Acțiune și în urma discuțiilor au fost înființate trei grupuri de lucru tematice (GLT) în domeniile agriculturii și mediului, al dezvoltării rurale și al procesării produselor alimentare. GLT se vor concentra în special pe îmbunătățirea politicilor și vor fi sprijinite de experți internaționali în domeniu, recrutați de proiectul AT pentru proiectul ENPARD. Comitetul de Coordonare a decis lansarea celor trei grupuri de lucru tematice pentru acest an pe următoarele teme specifice:

 1. Agricultură și Mediu, cu tema: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 2. Prelucrarea produselor alimentare, cu tema: „Prelucrarea produselor agroalimentare tradiționale la scară mică”;
 3. Dezvoltarea rurală pe tema: „Diversificarea economiei rurale – noi oportunități de angajare în zonele rurale”.

Primele sesiuni de lucru ale GLT vor avea loc vineri, 9 noiembrie, la Hotelul Jazz.

Crearea Rețelei Naționale Rurale este o acțiune de colaborare între proiectele: a) „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) și b) Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte fiind finanțate de Delegația Uniunii Europene în Moldova. Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Instruire pentru producătorii de lapte privind certificarea HACCP, efectuată de proiectul Asistență Tehnică pentru Programul ENPARD

octombrie 31st, 2018|

La 30 octombrie 2018, proiectul ”Asistență Tehnică pentru Programul ENPARD”, împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Asociația Fermierilor – Producători de Lapte, a organizat o sesiune de instruire pentru producătorii de lapte din nordul Moldovei. Expertul junior din cadrul proiectului AT, Dr. Sorin Țolea, a informat participanții despre principiile HACCP și standardele aplicabile la nivel de fermă. El a descris procesul de certificare și a expus cerințele privind obținerea certificării. Suplimentar, el a enumerat toate componentele care reprezintă un plan HACCP pentru o fermă de vaci. Șeful Direcției pentru politici în domeniul zootehniei din cadrul MADRM, Dna Tatiana Nistorică, a explicat situația curentă din sectorul zootehnic din R. Moldova și a invitat participanții la o discuție pe marginea Programului Național de dezvoltare a sectorului de lapte. Fermierii au adresat întrebări și au lansat propuneri. Seria de sesiuni de instruire privind certificarea HACCP și consultațiile pe marginea Programului Național de dezvoltare a sectorului de lapte vor continua și în alte regiuni ale țării.

Proiectul ”Asistență Tehnică pentru Programul ENPARD” participă la expoziția Moldagrotech/FARMER 2018

octombrie 19th, 2018|

În perioada 17-20 octombrie 2018, proiectul ”Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul ENPARD” participă la expoziția Moldagrotech/FARMER 2018, împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Proiectul ENPARD sprijină Republica Moldova în vederea utilizării durabile a pesticidelor

octombrie 17th, 2018|

În cadrul implementării proiectului de asistență tehnică ENPARD finanțat de UE, au avut loc două misiuni ale expertului superior pe termen scurt din Lituania pentru a sprijini Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova (MADRM) și anume Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală la elaborarea unui proiect de Act normativ (Hotărâre de Guvern) care să fie compatibil cu cerințele UE din Directiva 2009/128/CE în vederea utilizării durabile a pesticidelor. Prezenta Directivă a UE stabilește un cadru necesar pentru utilizarea durabilă a pesticidelor prin reducerea riscurilor și a impactului utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și a mediului și promovarea gestionării integrate a dăunătorilor și abordărilor sau tehnicilor alternative, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide. Directiva include principalele articole/cerințe privind: Planurile naționale de acțiune; Instruire; Cerințe privind vânzarea pesticidelor; Informare și sensibilizare; Inspectarea echipamentelor utilizate; Pulverizare aeriană; Informarea publicului; Măsuri specifice de protecție a mediului acvatic și a apei potabile; Reducerea utilizării pesticidelor sau a riscurilor în anumite zone; Manipularea și depozitarea pesticidelor și tratarea ambalajelor și a rămășițelor acestora; Gestionarea integrată a dăunătorilor; Indicatori; Raportare și penalități.

Activitățile implementate în cadrul acestor misiuni includ:

 • Informarea personalului Direcției politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală din cadrul MADRM cu privire la cerințele și prevederile stabilite în Directiva 2009/128/CE pentru utilizarea durabilă a pesticidelor în vederea transpunerii în legislația Republicii Moldova a actelor juridice.
 • Implementarea unui seminar informativ pentru reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) cu privire la cerințele Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor.
 • Desfășurarea unui atelier de lucru adițional dedicat prezentării și dezbaterii proiectului Actului normativ elaborat pentru reprezentanții MADRM și alte instituții și organisme interesate din Republica Moldova care vor fi implicate în implementarea activităților cu privire la Directiva 2009/128/CE transpusă.
 • Finalizarea Proiectului de act normativ (Hotărâre de Guvern) compatibil cu cerințele UE din Directiva 2009/128/CE.

Comunicat de presă – Conferința Parteneriatului Estic 4 – 5 octombrie 2018, Chișinău, Republica Moldova.

octombrie 12th, 2018|

În perioada 4-5 octombrie 2018 în cadrul Parteneriatului Estic la Chișinău, Republica Moldova, a avut loc reuniunea Grupului cu tema „Reformele structurale, arhitectura sectorului financiar, agricultura și IMM-urile” „Diversificarea activităților economice în zonele rurale”.

Grupul s-a axat pe politica UE de dezvoltare rurală pentru diversificarea activităților economice din zonele rurale (trecerea de la ocuparea forței de muncă în agricultură la cea în domeniul non-agricol); cum să împuternicim  comunitățile locale și să explorăm instrumentele financiare și provocările Parteneriatului Estic legate de dezvoltarea rurală. Conferința a constat din trei sesiuni: crearea unui mediu favorabil, mecanismele financiare și încurajarea spiritului antreprenorial și susținerea dezvoltării afacerilor în zonele rurale.

În cadrul sesiunilor au fost prezentate cazuri practice și istorii de succes în domeniul dezvoltării rurale, iar Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a organizat o excursie în regiunea centrală a Republicii Moldova.

Evenimentul a găzduit vorbitori din partea Comisiei Europene, a delegațiilor Uniunii Europene și a reprezentanților țărilor Parteneriatului Estic, OCDE, FAO și ale statelor membre UE.

Reuniunea de mai sus a fost organizată în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, finanțat de DG NEAR, în cadrul Instrumentului  European de Vecinătate (IEV) și susținut de proiectul UE de asistență tehnică ENPARD. Pentru informații și întrebări suplimentare cu privire la conținutul evenimentului, vă rugăm să contactați: dna Malgorzata SLIWINSKA-KLENNER, malgorzata.sliwinska@ec.europa.eu

Toate prezentările de la eveniment pot fi accesate la următorul link: https://www.eap-events.eu/ehome/agripanel/agenda/

 

Vizită de studiu în Grecia – Transfer de experiență în elaborarea programelor și implementarea intervențiilor cu scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în zonele rurale

septembrie 18th, 2018|

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu sprijinul proiectului finanțat de UE „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de reformă sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)”, a organizat o vizită de studiu în Grecia, care a avut drept obiectiv transferul de experiență în elaborarea programelor și implementarea intervențiilor cu scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în zonele rurale”

La vizita de studiu în Grecia, care a avut loc între 3 și 7 septembrie 2018, a participat o delegație din Republica Moldova, formată din 13 persoane de la MADRM, AIPA, CALM, asociații de fermieri și GAL.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul programului MADRM de implementare a următoarelor noi Măsuri de dezvoltare rurală, care au drept obiectiv „Îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în zonele rurale”:

 • Îmbunătățirea infrastructurii publice rurale;
 • Renovarea și dezvoltarea satelor;
 • Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole;
 • Implementarea Strategiilor de dezvoltare locală folosind abordarea LEADER;

Vizita de 5 zile a fost organizată astfel încât delegația moldovenească să aibă oportunitatea de a obține cunoștințe și experiență în crearea programelor și implementarea procedurilor care vizează Măsurile respective din cadrul Programului de dezvoltare rurală din Grecia. În cadrul vizitei de studiu au fost vizitate:

 1. Autoritatea administrativă a Ministerului Dezvoltării Rurale și Alimentației din Grecia, unde participanții au fost informați cu privire la structura organizațională a Autorității administrative a Greciei, rolurile și sarcinile acesteia, Programul de dezvoltare rurală al Greciei pentru anii 2014–2020, procedurile de implementare a Măsurilor de dezvoltare rurală pentru anii 2014–2020, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă în zonele rurale (intervenții private și publice), programele locale LEADER/CLLD și activitatea Rețelei rurale naționale.
 2. două zone rurale din sudul Greciei, unde două Agenții locale de dezvoltare (ACHAIA SA și PARNONAS SA), folosind abordarea LEADER, se ocupă de peste 20 de ani de implementarea Măsurilor din cadrul Programului Greciei de dezvoltare rurală pentru „Îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă în zonele rurale”. Participanții au fost informați cu privire la problemele organizaționale cu care se confruntă GAL și la implementarea strategiilor locale de dezvoltare și, de asemenea, au vizitat câteva proiecte cofinanțate prin metoda LEADER.

Vizita de studiu le-a oferit structurilor care se ocupă de elaborarea și implementarea programelor din Moldova (MADRM, AIPA, GAL, asociațiile de fermieri) oportunitatea:

 1. de a obține un transfer de experiență dintr-o țară care implementează Măsuri similare pentru „Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale” în cadrul politicii UE de dezvoltare rurală;
 2. de a familiariza instituțiile din Moldova responsabile de elaborarea și implementarea programelor cu procedurile și mecanismele necesare pentru implementarea măsurilor într-o modalitate eficace;
 3. de a stabili legături și relații de colaborare între organele responsabile de elaborarea și implementarea programelor din cele 2 țări;
 4. de a le organiza reprezentanților MADRM și AIPA o întâlnire cu GAL din Grecia pentru a face schimb de idei și experiență în legătură cu implementarea programului LEADER;

În prima zi, la vizita delegației la Autoritatea Administrativă a Greciei a participat și ambasadorul Republicii Moldova în Grecia domnul Anatol Vangheli, care a subliniat importanța unor asemenea schimburi de experiență și know-how, acestea contribuind la crearea legăturilor și relațiilor de colaborare între țări în domeniul dezvoltării rurale.

Specialiștii moldoveni studiază experiența olandeză în extensiune și cercetare agricolă

august 10th, 2018|

Proiectul finanțat de UE: ”Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)”, în parteneriat cu compania privată de consultanță ”Delphy” (fostul Serviciu de stat de extensiune agricolă din Olanda), a organizat, în perioada: 22-27 iulie 2018, o vizită de studiu în Olanda.

La această acțiune a participat un grup de specialiști din domeniul de extensiune și cercetare agricolă din Republica Moldova: dna Alisa Pârlog, secretar de stat (MADRM), dna Magdalena Rusnac-Frăsîneanu, șef Serviciu știință, educație și extensiune rurală (MADRM), dl Vasile Dogotari, consultant superior al Secției juridice (MADRM), dl Iurie Hurmuzachi, vicedirector al Federației Agricultorilor din Moldova și dl Iurie Melnic, dr. conf. univ. prim prorector al Universității Agrare de Stat din Moldova.

Evenimentul a fost o continuare a activităților desfășurate de echipa de proiect în sprijinul actualizării Strategiei de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Pe lângă întâlnirile cu reprezentanții organizației-partenere, pe agenda evenimentului s-au regăsit vizite la Universitatea din Wageningen, ZLTO (Federația zonală a producătorilor agricoli, provincia Zeelanda), precum și la furnizorii de inputuri, care și-au dezvoltat servicii de consultanță pentru clienții lor: compania ”De Heus” (producător de nutrețuri), banca ”Rabobank” (servicii financiare în sectorul agroalimentar), CZAV (cooperativă de furnizare a produselor de uz fitosanitar). De asemenea, delegația a participat la sesiuni de consultanță acordate fermierilor în teren.

Temele principale de discuție au vizat analiza experienței Olandei în dezvoltarea serviciilor de extensiune, cu accent deosebit pe etapele și problemele majore în procesul de introducere a mecanismelor de plată pentru serviciile de consultanță, cadrul de cooperare între organizațiile de extensiune, cercetători și companiile private din sector, și rolul asociațiilor de fermieri și a instituțiilor științifice și de învățământ în extensiune.

În rezultatul vizitei, participanții au prezentat un raport cu lecțiile învățate, concluzii și recomandări pentru actualizarea strategiei de extensiune și a planului de acțiuni aferent și pentru elaborarea procedurilor de achiziție a serviciilor de extensiune în Republica Moldova.

Proiectul de asistență tehnică însoțește programul ”ENPARD Moldova – Dezvoltare Agricolă și Rurală: Contractul de Reformă Sectorială pentru Suport Bugetar (CRS SB)” și acordă sprijin în dezvoltarea capacităților și consolidarea instituțională a MADRM și a agențiilor sale subordonate pentru a promova politicile și reformele și îmbunătăți guvernanța, în domeniul dezvoltării agricole și rurale.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa dlui Malcolm Ross, lider de echipă, email: ross@agrotec-spa.net, www.enpardmoldova.md, sau dnei Magdalena Rusnac-Frăsîneanu, șef Serviciu știință, educație și extensiune rurală (MADRM), email: magdalena.rusnac@madrm.gov.md, www.madrm.gov.md.

Republica Moldova va prelua experiența României în acordarea plăților în agricultură

aprilie 27th, 2018|

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) din Republica Moldova și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din România, au semnat un acord de cooperare bilaterală pentru a dezvolta sistemul de sprijin pentru solicitanții de sprijin financiar din fonduri nerambursabile destinate agriculturii și dezvoltării rurale. Documentul de cooperare interinstituțională ce a fost semnat în după amiaza zilei de ieri, la Chișinău, stabilește procedura de cooperare interinstituțională dintre APIA și AIPA, prin realizarea unui program de schimburi de informație în domeniul asistenței financiare și al modului de organizare instituțională. După procedura de semnare a Acordului, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici, a purtat discuții cu managerii ambelor instituții.

”Sunt sigur că această colaborare va intensifica activitățile ce țin de dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoașterea și gestionarea optimă a resurselor (financiare, umane, materiale, de timp etc). Vor fi create facilități pentru tinerii fermieri din Republica Moldova în vederea instruirii acestora, schimbului de experiență și bune practici cu instituțiile și organizațiile de profil din România”, a precizat Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.

Conform Acordului, APIA va acorda asistență AIPA în procesul de stabilire a unor politici și proceduri uniforme în domeniul stimulării investițiilor în sectorul agricol, va contribui prin transfer de experiență la perfecționarea și dezvoltarea competențelor AIPA pentru instituirea și dezvoltarea unor forme, mecanisme și proceduri clare și eficiente de intervenție în agricultură, în Republica Moldova, precum și va acorda suport la implementarea și perfectarea sistemului de management și control intern, în scopul asigurării unei gestiuni eficiente de subvenționare în cadrul AIPA.

Totodată, APIA va favoriza dezvoltarea procesului de selectare și recrutare a specialiștilor prin schimburi de experiență și proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor AIPA.

Astfel, părțile vor aprofunda colaborarea în domeniul instruirii personalului, atât a celui din aparatul central, cât și a celui din oficiile teritoriale, prin organizarea în continuare a școlilor de vară/iarnă în România și Republica Moldova, cu posibilitatea atragerii lectorilor, experților din APIA, precum și alte instituții, atât din România, cât și din țările membre ale UE pentru conferențierea în beneficiul experților din AIPA sau a reprezentanților fermierilor din Republica Moldova. De asemenea, în comun, instituțiile vor identifica proiecte joint-venture pentru fermierii din România și din Republica Moldova pentru realizarea unor parteneriate mixte de activitate economică în domeniul agricol, precum și vor întreprinde măsuri și vor intensifica activitățile lor comune în a elabora un proiect de ,,Înfrățire a fermierilor”, fapt ce va permite fermierilor din Republica Moldova să viziteze ferme de succes din România, beneficiare a unor finanțări nerambursabile (cu fonduri europene), unde vor putea prelua bunele practici de manipulare agricolă, modalități și posibilități de promovare a producției, identificări de noi piețe, etc.

La finalul discuțiilor, reprezentanții AIPA și APIA și-au exprimat disponibilitatea de a spori și a intensifica cooperarea în vederea dezvoltării proiectelor comune.

Legislația națională a mediului este în continuă adaptare conform Directivelor UE

aprilie 26th, 2018|

Legislația națională în domeniul apei și sanitației este în proces de actualizare și modificare, conform Directivelor Uniunii Europene. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului beneficiază de suportul experților străini, în acest sens, în cadrul  proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (Faza I), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Cooperare (ADA), până la finele anului 2019. Comitetul de supraveghere a proiectului s-a reunit în ședință, astăzi, pentru a prezenta principalele realizări în cadrul proiectului și a stabili obiectivele de urmat.

În cadrul discuțiilor, a fost examinat planul operațional pentru anul 2018, bugetul proiectului și planul de procurări actualizat. De asemenea, a fost specificat că proiectul vizează îmbunătățirea capacităților instituționale pentru o mai bună gestionare a sectorului și eficientizarea investițiilor în serviciile durabile de aprovizionare cu apă și canalizare. Scopul general al proiectului fiind îmbunătățirea stării de sănătate a populației Republicii Moldova, în raport cu bolile legate de apă.

Totodată, experții au conchis că instituțiile din sector, inclusiv, actorii cheie încearcă să  organizeze și să gestioneze mai eficient sectorul alimentării cu apă și sanitație, și își îmbunătățesc treptat performanțele în implementarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație și a resurselor de apă într-o manieră durabilă, eficientă și echitabilă.

Printre rezultatele din cadrul proiectului se numără și planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, care a fost aprobat de către Guvern. În discuții este și planul de management pentru districtul bazinului hidrografic Dunăre-Prut și Marea Neagră, care urmează să fie aprobat de către Guvern în anul 2018.

Tot în cadrul proiectului urmează să fie creat un sistem de evaluare a performanțelor domeniului, unde putem specifica un set de indicatori, care să corespundă cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Strategia privind Economia Verde, Strategia de alimentare cu apă și canalizare pentru 2014-2028.

Bugetul  fazei I a proiectului constituie 4,9 mln CHF, dintre care, cofinanțarea este în proporție de aproximativ 78% de către SDC și 22% de către ADA. Perioada de implementare este pe un termen de 4 ani.

 

Rezultatele programului ENPARD – suport pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru anul 2017

aprilie 26th, 2018|

Pe 16 martie 2018, la Chișinău a avut loc ședința Comitetului de Supraveghere privind implementarea Programului ENPARD Moldova, unde s-a discutat situația actuală privind îndeplinirea condițiilor generale și specifice prevăzute în cadrul Acordului de Finanțare, încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană. Una din condițiile generale stipulate în cadrul contractului de reformă sectorială ENPARD este revizuirea și actualizarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR) pentru anii 2014-2020.

Secretarul General de Stat al Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Iurie Ușurelu a prezentat raportul anual privind implementarea SNDAR în anul 2017, document ce în prezent este în proces de revizuire la mijloc de termen.

În acest context, în luna martie-aprilie a anului curent, MADRM urmează să organizeze consultări publice pe marginea versiunii actualizate a Strategiei.

Totodată, în contextul actualizării SNDAR și a regulamentului de subvenționare, s-a discutat despre introducerea plăților în avans, având ca grup-țintă femeile și tinerii în agricultură și introducerea măsurilor de diversificare a veniturilor în zonele rurale. Rapoartele de revizuire și actualizare vor fi disponibile pentru a fi accesate de către publicul larg pe site-ul MADRM.

În continuare, Iurie Ușurelu a prezentat gradul de îndeplinire a indicatorilor Programului ENPARD Moldova în care s-a menționat că toți indicatorii au fost atinși, cu excepția indicatorului ce ține de irigare. În același timp, a fost prezentat raportul AIPA cu privire la implementarea măsurilor de subvenționare pentru anul 2017, constatându-se faptul că s-a reușit valorificarea a 100% din valoarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).

Oficialii din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, prezenți la ședință, s-au expus asupra implementării cu succes a Programului ENPARD în 2017. De asemenea, au specificat necesitatea de a asigura sinergia între Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 și Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă şi Rurală pentru anii 2014-2020 (SNDAR).

Totodată,  s-a menționat faptul că, începând cu anul următor, Uniunea Europeană va acorda suport financiar prin alte forme de programe care vor fi destinate dezvoltării sectorului agricol și rural. Programul ENPARD în Moldova este pe ultima sută de metri și pe parcursul anului 2018, va continua sub formă de suport complementar prin intermediul proiectelor de asistență tehnică.

 

Revizuirea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 (SNDAR) în sesiune de validare

aprilie 26th, 2018|

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), cu suportul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Asistență tehnică pentru implementarea contractului de reformă sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)“, a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 (SNDAR)“.

În acest sens, autoritățile au organizat o sesiune de validare a raportului privind „revizuirea la mijloc de termen“ a Strategiei, unde s-au discutat obiectivele strategiei, principalele concluzii și recomandări. De asemenea au fost specificate obiectivele principale ale strategiei, printre care: creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi modernizarea pieței, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură, precum și îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.

Scopul a fost de a evalua starea progresului de implementare a strategiei, impactul intervențiilor până în prezent, dar și provocările.

În cadrul ședinței s-a discutat despre principalele criterii în baza cărora a fost realizată revizuirea documentului strategic, noile modificări ale Strategiei pentru perioada 2018-2020, stabilite în conformitate cu cerințele directivelor europene și necesitatea actualizării planului de acțiuni.

Totodată, autoritățile au anunțat că documentul va fi supus consultărilor publice pentru a cunoaște opinia comunității de producători agricoli și a celor din industria alimentară, precum și de a oferi posibilitatea altor grupuri interesate, să participe la dezbateri, să întrebe și să comenteze pe marginea noilor modificări propuse.

Menționăm, Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR) pentru anii 2014-2020, este cadrul legal ce stabilește prioritățile și obiectivele de dezvoltare și oferă suport sectorului agricol, având drept scop îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale.